Advertisement

Gujarat teen signs Rs 5-crore MoU for drones

ಡ್ರೋಣ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 14ರ ಬಾಲಕನೊಂದಿಗೆ 5 ಕೋಟಿ ರು. ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತ್ ಸಹಿ

ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರ ಜನವರಿ 10ರಿಂದ 13ರರವರೆಗೆ 8ನೇ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಗುಜರಾತ್ ಜಾಗತಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ...
Advertisement
Advertisement