Kannadaprabha Sunday, October 26, 2014 3:33 AM IST
The New Indian Express

ಸುಮ್ಕೆ ಸುಮ್ಕೆ ನೋಡೋಕ್ ಹೋದ್ರೆ...

ಐಡಿಯಾ ಆಗಿ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ...