Kannadaprabha Monday, October 20, 2014 4:47 PM IST
The New Indian Express

ಸುಮ್ಕೆ ಸುಮ್ಕೆ ನೋಡೋಕ್ ಹೋದ್ರೆ...

ಐಡಿಯಾ ಆಗಿ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ...