Advertisement

US world’s most expensive place to give birth

ಹೆರಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿ ಸ್ಥಳ ಅಮೆರಿಕಾ!

ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದು ನಡೆಸಿರುವ ಹೊಸ ಅಧ್ಯನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ್ನು ಹೆರಲು ಅಮೆರಿಕಾ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ದುಬಾರಿ ಸ್ಥಳ ಎಂಬ ಪಟ್ಟ ಪಡೆದಿದೆ. 14 ಮುಂದುವರೆದ ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ...
Advertisement
Advertisement