Kannadaprabha Wednesday, March 29, 2017 10:32 PM IST
The New Indian Express

ಡ್ರೋಣ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 14ರ ಬಾಲಕನೊಂದಿಗೆ 5 ಕೋಟಿ ರು. ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತ್ ಸಹಿ  Jan 13, 2017

Gujarat teen signs Rs 5-crore MoU for drones

ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರ ಜನವರಿ 10ರಿಂದ 13ರರವರೆಗೆ 8ನೇ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಗುಜರಾತ್ ಜಾಗತಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ......

ಸೀಮೆನ್ಸ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ  Dec 11, 2016

Twin sisters Adhya and Shriya Beesam and Vineet

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್:ಸೀಮೆನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ವಿಜ್ಞಾನ...