Kannadaprabha Friday, April 25, 2014 12:47 AM IST
The New Indian Express

ಪದ ಪದರ

ಪಕ್ಷಾಂತರ   Apr 24, 2014

=   ರಾಜಕೀಯ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯ
    ಚುನಾವಣೆಗೊಮ್ಮೆ ಮಾಡುವ ನೀತ್ಯಂತರ
     ಉತ್ತಮರ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟರ ನಡುವೆ ತರ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆ
=     ಪಕ್ಷದ ಮೂಲ...

ರಾಜಕಾರಣ   Apr 23, 2014

= ಆಚಾರಕ್ಕಿಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿಯುಳ್ಳ ಕ್ಷೇತ್ರ
=   ಹಣ ಗಳಿಕೆಯ ಸಂಕಲನ, ಮಾನ-ಮರ್ಯಾದೆಯ ವ್ಯವಕಲನ
=   ಸಮಾಜದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಭಾಗಾಕಾರ ಮತ್ತು ಕೋಮು ಕೋಮುಗಳ ನಡುವಿನ ಗುಣಾಕಾರ
=  ...

ರಾಜಕಾರಣ   Apr 22, 2014

*ಪಾರ್ಟಿಗಾಗಿ ಪಾರ್ಟು ತೊಡುವಿಕೆ
*   ಉಪಾಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವ ಕಲೆಯಿರುವವರು ಇದನ್ನು  ಜೀವನೋಪಾಯವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು
*   ಆಳಾಗಿ ದುಡಿಯದೆಯೂ ಅರಸನಾಗಿ ಉಣ್ಣಲು ಇರುವ ಮಾರ್ಗ
*   ದೇಶ...

ಟೀಕೆ   Apr 21, 2014

ಟೀಕೆ
    ಠೀಕ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪ
    ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ಯೋಗ
    ಬೇರೆಯವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮೆತ್ತಬಹುದಾದ ಕೆಸರು
    ಪರರು ಠಾಕು ಠೀಕಾಗಿಲ್ಲ...

ಎಣ್ಣೆ   Apr 19, 2014

ಎಣ್ಣೆ
= ವಿಮಾ ಕಂಪೆನಿ ಏಜೆಂಟರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಪರಮೌಷಧ
= ಇದು ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತದೆ, ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ನಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ
= ಅಡಿಗೆಗೆ ಬಳಸುವ ಎಣ್ಣೆ ದಿನಗಳೆದಂತೆ ಕೆಡುತ್ತದೆ
= ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಎಣ್ಣೆ ದಿನಗಳೆದಂತೆ ತಾಜಾ...

ಎಣ್ಣೆ   Apr 18, 2014

= ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಜಾರುವಷ್ಟು ನಯವಂತಿಕೆ ಇದರದ್ದು
= ಇದು ಹೆಣ್ಣಿನಂತೆ. ಕಾಲನ್ನು ಇಟ್ಟಲ್ಲೇ ಜಾರಿಸುತ್ತದೆ
= ಅಡಿಗೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಡಿಗಡಿಗೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದ್ರವ್ಯ
= ಇದು ದ್ರವವಸ್ತುವೇ ಹೌದಾದರೂ ಪಡೆಯುವುದು ಘನವಸ್ತುವಿನಿಂದ
=...

ವೋಟು   Apr 17, 2014

ವೋಟು
= ಅಧಿಕಾರದ ಸೀಟು ಹಿಡಿಯಲು ಹಾಕುವ ಕರ್ಚೀಫು
= ನೋಟು ಕೊಟ್ಟವನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ
= ದೇಶದ ಜನರ ಕೈಗೆ ತಾಟು ಬರಬಾರದೆಂದರೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ವೋಟು
= ಭಾರತ ಮಾತಾ ಖುಷಿಯಾಗಿರಲು ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಈ ಮತ
= ಇದನ್ನು 'ದಾನ' ಎಂದು...

ದರೋಡೆ   Apr 16, 2014

ದರೋಡೆ
= ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕಳ್ಳತನ
= ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಲು ಇರುವ ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್ ರೋಡು
= ಲಾಠಿ ಹಿಡಿದು ಮಾಡಲಾಗುವ ಲೂಟಿ
= ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಿಂತ ಲೂಟಿ ವಿದ್ಯೆಯೇ ಮೇಲು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಕಾಯಕ
= ದುರಾಡಳಿತದ...

ರಾಜಕಾರಣ   Apr 15, 2014

ರಾಜಕಾರಣ
= ವಿನಾಕಾರಣ ಕಲಹಾಗ್ನಿ ಹೊತ್ತಿಸುವ ದೊಂದಿ
= ರಾಜನಾಗಲೊಂದು ಕಾರಣ (ಮೂಲ)
= ನಿವೃತ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ವೃತ್ತಿ
= ಮನುಜನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಿರುವ ಕೊಳಕಿನ ಅನಾವರಣ
= ಹಲವು ವಿಧದ ಟ್ಯಾಕ್‌ಟಿಕ್ಸ್ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ ಇದು...

ಮೋದಿ   Apr 14, 2014

ಮೋದಿ
= ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಿ
= ವಾದ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ಹುಟ್ಟಡಗಿಸುವ 'ವಾದಿ'ರಾಜ
= ದೇಶದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸಾರದ ಹಿತಾಹಿತ ಮರೆತ ವಿವಾಹಿತ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಹಿತ
= ಈತ 'ವಿವಾಹಿತ' ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 'ಕೇವಲ ವಿವಾಹಿತ'...

ಮೋದಿ   Apr 12, 2014

ಮೋದಿ
= ವಿರೋಧಿಗಳ ಭೇದಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಶಬ್ದ
= ಇವರು ತುಳಿದದ್ದೇ ಹಾದಿ
= ಅಧಿಕಾರ ಗಾದಿಯ ಸಮೀಪವರ್ತಿ ಪದ
= ಈ ಸಲದ ಚುನಾವಣೆಯ ಯಜ್ಞವೇದಿ
= ಮೋಡಿ ಶಬ್ದದ ತದ್ಭವ
= ಭೀಷಣ ಭಾಷಣ ಭೂಷಣ
= ಹದಿ ಹರೆಯದವರ ಐಕಾನ್,...

ಬಿಡು   Apr 11, 2014

ಬಿಡು
= ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡೇ ಮಾರ್ಗ. ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟುಬಿಡುವುದು
= ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದು ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟುಬಿಡುವುದು ಎರಡೂ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವೇ
= ಹಿಡಿದದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಹಿಡಿದರೆ ಬಿಡುವುದು...

ಸ್ವಂತಿಕೆ   Apr 10, 2014

ಸ್ವಂತಿಕೆ
= ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ
= ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಂದ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಂತದ್ದೇ
= ಗಳಿಸಿದ್ದು ಸ್ವಂತದ್ದು, ಅನುಸರಿಸಿ ಪಡೆದದ್ದು ಪರರದ್ದು
= ನಿಜವಾದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ
=...

ಪಕ್ಷಾಂತರ   Apr 09, 2014

ಪಕ್ಷಾಂತರ
= ರಾಜಕೀಯ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯ
= ಉತ್ತಮರ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟರ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆ
= ಪಕ್ಷದ ಮೂಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಅವಮಾನ ಪರ್ವ
= ಟಿಕೆಟ್ ಎಂಬ...

ಬಲವಂತ   Apr 08, 2014

=    ಬಲವುಳ್ಳವರು ಯಾರೋ ಅವರು. ಬಾಲವಂತ  (ಅಂದರೆ ಹನುಮಂತ)
=   ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಂಆಃ
=   ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಲವಂತರೇ ಬಲವಂತರು
=   ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕು ಇದ್ದರೂ...

ರೈಲು   Mar 27, 2014

ಟಿಕೇಟು ರೇಟು ಕಡಿಮೆ. ಟೀ ರೇಟು ಜಾಸ್ತಿ
    ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಜನರಲ್ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಬೇಕು. ಜೀವನದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ
    ಎಲ್ಲ ದರ್ಜೆಯವರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೇ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಸಮಾನತೆಯ...

ರೈಲು   Mar 26, 2014

ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬದಲಿಗೆ ತಾನೇ ಸೀಟಿ ಊದಿಕೊಳ್ಳುವ ವಾಹನ
    ಚಲಿಸುವ ಶೌಚಾಲಯ
    ತನಗೆಂದು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ನಡೆಯುವ ನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳದ್ದು
    ಚಾಯ್ ಪೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಇದು...

ಪ್ರವಾಸ   Mar 25, 2014

ದೇಶ, ವಿದೇಶಗಳೆಲ್ಲದರ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ ವೇಷ ಭಾಷೆ ಅರಿಯುವ ಪರಿವೇಷ
    ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುವ ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ
    ಗತ್ತು ತೊರೆದು ಜಗತ್ತು ತಿರುಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
  ...

ಪ್ರವಾಸ   Mar 24, 2014

    ಪ್ರಯಾಸದ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ
    ಒಂದೇ ಕಡೆ ವಾಸ ಮಾಡಿ ಬೇಸರವಾದಾಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು
    ಪ್ರಸವದಂತಲ್ಲ ಇದು. ಮೊದಲು ಸುಖ. ಆಮೇಲೆ ನೋವು
    ಹಣವುಳ್ಳವರ...

ವಕ್ರತುಂಡೋಕ್ತಿ   Mar 22, 2014

ಏನನ್ನಾದರೂ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೂ ಈ ಮಾತು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ
    ಚಾ ಮೇಲಿನ ಕಾಮೆಂಟಿಗೆ ಚಾಡಿ ಎನ್ನಬಹುದು
    ಮಲಗಲೂ ಜಾಗವಿಲ್ಲದೇ ಬೆಳಗಿನವರೆಗೆ ಕುಳಿತೇ...

ವಕ್ರತುಂಡೋಕ್ತಿ   Mar 21, 2014

ಮಾತು ಆಡಿದರೆ ಹೋಯಿತು, ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೋಯಿತು
    ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯಶಸ್ವೀ ಪುರುಷನ ಹಿಂದೆ ಹೆಣ್ಣಿರುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಸೋತವ ಹೆಣ್ಣಿನ ಹಿಂದಿರುತ್ತಾನೆ
    ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ...

ವಕ್ರತುಂಡೋಕ್ತಿ   Mar 20, 2014

ಹೆಂಡತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಏಕೈಕ ಅಂಕಣ..
    ಇದನ್ನು ಬರೆಯುವವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಗಂಡಸರೇ ಆಗಿರಬೇಕು...ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತು ಕಡಿಮೆ
    ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿ ತಮಾಷೆ ನೋಡುವ...

ಪರವಶ   Mar 19, 2014

ಪರವಶನಾಗುವುದು ಅರಿವಿನ ಮುನ್ನವೇ
    ವಿವೇಕದ ಪ್ರಭೆಯನ್ನು ಅವಿವೇಕ ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಆಗುವ ಸ್ಥಿತಿ
    ನುಣುಪು ಮೈಯನು ಕಂಡು ಮೈ ಮರೆಯುವಿಕೆ
    ಥಳುಕು ಬಳುಕನ್ನು ಕಂಡು...

ವಕ್ರತುಂಡೋಕ್ತಿ   Mar 18, 2014

ಕೆಲವು ಹೆಂಗಸರು ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತು ಕಡಿಮೆ.
    ಗಣಪತಿಯ ಸೊಂಡಿಲಿನಂತೆ ವಕ್ರವಾದ, ಶುಂಡಿಲಿಯ ಮೂತಿಯಂತೆ ಚೂಪಾದ ಮಾತು
    ಹೇಳುವ ಬಗೆ ವಕ್ರವಾದರೂ ಚುಚ್ಚುವಾಗ ಮಾತ್ರ...

ಪರವಶ   Mar 17, 2014

ಒಬ್ಬರಿಗೆ ವಶವಾದ ಮೇಲೂ ಎರಡನೆಯವಳಿಗೆ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಡುವಿಕೆ
    ಇಹಕ್ಕಿಂತ ಪರವೇ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾಗುವಿಕೆ
    ಅಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪರರ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಿಕೆ
    ಪೋರರು...

ಬಕೇಟು   Mar 15, 2014

ಬಕೇಟು
    ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಲೊಂದು ಟಿಕೇಟು
    ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲೂ, ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲೂ ಇದನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
    ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿಯಿಂದ ಗಾಳಿಯ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ...

ಮಗು   Mar 14, 2014

ನಾಳೆಯ ತಂದೆ
    ಹಿರಿಯರ ಗುರು
    ಮುಗ್ಧ ಪದದ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ
    ತನ್ನ ಕಿಲಕಿಲ ನಗುವಿನ ಮೂಲಕ ಮನೆಯ ಕಲರವದ ಕಾರಕ
    ಇಟ್ಟಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಡವುವ...

ಸಿರಿ   Mar 13, 2014

ಸಿರಿ
    ಐಸಿರಿಯಂ ಗೆಲ್ಗೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಹಲವರ ಮೂಲಮಂತ್ರ
    ಬುದ್ಧಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಸುರುವಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕುವುದು ಇದನ್ನೇ
    ಬದುಕು ಸೊಂಪಾಗಿರಲು ಬೇಕಾದ...

ಅನನುಭವ   Mar 12, 2014

ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆವಿರ್ಭವಿಸದ ಜ್ಞಾನ
    ಭವದಲ್ಲಿದ್ದೂ ಸಂಭವಿಸದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ
    ಅನುಭಾವಕ್ಕೇರಲು ಇರುವ ಮೊದಲ ತಳಮಟ್ಟದ ಅರ್ಹತೆ
    ಅನನುಭವವೇ ಅನುಭವದ...

ಅನುಮತಿ   Mar 11, 2014

ಅನುಮತಿ
    ಮಾತು ಮಾತಿಗೂ ಕೇಳಬೇಕಾದ ಶ್ರೀಮತಿಯ ಸಮ್ಮತಿ
    ಅಪ್ಪುಗೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬೇಕಾದ ಒಪ್ಪಿಗೆ
    ರಜಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೂ ಬೇಕು ಬಾಸ್‌ನ ಓಕೆ
  ...

    Next