Advertisement
ಕನ್ನಡಪ್ರಭ >> ವಿಷಯ

ತೂಕದ ಮಾತು

ಕನಸುಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನನ್ನೂ ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ..  Aug 05, 2014

ಕನಸುಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನನ್ನೂ ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

...

ನಾವಿಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ.  Aug 04, 2014

ನಾವಿಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ. ಭೂತದ ಬಂದಿಯಾಗಬೇಡಿ. ಭವಿಷ್ಯದ ಶಿಲ್ಪಿಯಾಗಿ.

...

Page 1 of 1 (Total: 2 Records)

    

GoTo... Page


Advertisement
Advertisement