Advertisement

Nano car

ನ್ಯಾನೋ ಕಾರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಿಮುಖವೇ ? ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ  Jul 05, 2018

ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಅವರ ನ್ಯಾನೋ ಕಾರು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕಾರು ಇನ್ನೂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಿಮುಖವಾಗಲಿದೆಯೇ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು...

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement