Advertisement
ವಿಡಿಯೋ ಕುರಿತು : ದೇಹಾರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿರುವ 7 ಆರೋಗ್ಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
Advertisement
Advertisement