Advertisement
ವಿಡಿಯೋ ಕುರಿತು : ನಿಂತಿರುವ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಹದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
Advertisement
Advertisement