ರಾಜ್ಯ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯPoll
Kempegowda International airport

ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಬೇಕೇ?


Result
ಹೌದು
ಬೇಡ
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ