ಇಂಡಿಯಾ ಕೌಚರ್ ವೀಕ್ 2023: ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ, ಸಾರಾ ಅಲಿ, ಆದಿತ್ಯ ರಾಯ್ ಕಪೂರ್ ರ‍್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್!

ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಫ್‌ಡಿಸಿಐ) ಆಯೋಜಿಸಿದ ಇಂಡಿಯಾ ಕೌಚರ್ ವೀಕ್‌ ಶೋನ ಏಳನೇ ದಿನದಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ಏಸ್ ಕೌಟೂರಿಯರ್ ಡಾಲಿ ಜೆ ಅವರು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ವಿಶಿಷ್ಠ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ನೆರೆದಿದ್ದವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಫ್‌ಡಿಸಿಐ) ಆಯೋಜಿಸಿದ ಇಂಡಿಯಾ ಕೌಚರ್ ವೀಕ್‌ ಶೋನ ಏಳನೇ ದಿನದಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ಏಸ್ ಕೌಟೂರಿಯರ್ ಡಾಲಿ ಜೆ ಅವರು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ವಿಶಿಷ್ಠ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ನೆರೆದಿದ್ದವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಫ್‌ಡಿಸಿಐ) ಆಯೋಜಿಸಿದ ಇಂಡಿಯಾ ಕೌಚರ್ ವೀಕ್‌ ಶೋನ ಏಳನೇ ದಿನದಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ಏಸ್ ಕೌಟೂರಿಯರ್ ಡಾಲಿ ಜೆ ಅವರು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ವಿಶಿಷ್ಠ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ನೆರೆದಿದ್ದವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
Updated on
ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ರಾಯ್ ಕಪೂರ್
ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ರಾಯ್ ಕಪೂರ್
ಇಂಡಿಯಾ ಕೌಚರ್ ವೀಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಂತನು ಮತ್ತು ನಿಖಿಲ್‌ಗಾಗಿ ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ರಾಯ್ ಕಪೂರ್ ರ‍್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಡಿಯಾ ಕೌಚರ್ ವೀಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಂತನು ಮತ್ತು ನಿಖಿಲ್‌ಗಾಗಿ ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ರಾಯ್ ಕಪೂರ್ ರ‍್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರೂಪದರ್ಶಿ
ರೂಪದರ್ಶಿ
ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ರಾಯ್ ಕಪೂರ್
ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ರಾಯ್ ಕಪೂರ್
ಫ್ಯಾಷನ್ ಈವೆಂಟ್ ಜುಲೈ 25 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳ ಹೃದಯವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ.
ಫ್ಯಾಷನ್ ಈವೆಂಟ್ ಜುಲೈ 25 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳ ಹೃದಯವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ.
ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ
ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ
ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ
ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ
ಇಂಡಿಯಾ ಕೌಚರ್ ವೀಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ಡಿಸೈನರ್ ಡಾಲಿ ಜೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ವಿಶಿಷ್ಠ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ನೆರೆದಿದ್ದವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಇಂಡಿಯಾ ಕೌಚರ್ ವೀಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ಡಿಸೈನರ್ ಡಾಲಿ ಜೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ವಿಶಿಷ್ಠ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ನೆರೆದಿದ್ದವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ
ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ
ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ
ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ
ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ
ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ
ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ
ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ
ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ರಾಯ್ ಕಪೂರ್
ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ರಾಯ್ ಕಪೂರ್
ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್
ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್
ಇಂಡಿಯಾ ಕೌಚರ್ ವೀಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ಡಿಸೈನರ್ ಡಾಲಿ ಜೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ವಿಶಿಷ್ಠ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ನೆರೆದಿದ್ದವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಇಂಡಿಯಾ ಕೌಚರ್ ವೀಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ಡಿಸೈನರ್ ಡಾಲಿ ಜೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ವಿಶಿಷ್ಠ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ನೆರೆದಿದ್ದವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ರೂಪದರ್ಶಿ
ರೂಪದರ್ಶಿ
ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ
ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ
ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ರಾಯ್ ಕಪೂರ್
ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ರಾಯ್ ಕಪೂರ್
ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ
ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ
ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ
ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ
ರೂಪದರ್ಶಿ
ರೂಪದರ್ಶಿ

ಈ ವಿಭಾಗದ ಇತರ ಸುದ್ದಿ

No stories found.

Advertisement

X
Kannada Prabha
www.kannadaprabha.com