ಮತ್ತೆ ಬಿಕಿನಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೈ ದರ್ಶನ, ಹಾಟ್ ಫೋಟೊ ಶೂಟ್‌ಗೆ ಪೋಸ್

ಬಾಲಿವುಡ್, ಕಾಲಿವುಡ್, ಟಾಲಿವುಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ 'ಸ್ನೇಹನಾ ಪ್ರೀತೀನಾ’, 'ಕಲ್ಪನಾ ೨’ ಮೊದಲಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೈ ಸಖತ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು.

ಬಾಲಿವುಡ್, ಕಾಲಿವುಡ್, ಟಾಲಿವುಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ 'ಸ್ನೇಹನಾ ಪ್ರೀತೀನಾ’, 'ಕಲ್ಪನಾ ೨’ ಮೊದಲಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೈ ಸಖತ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು.

Other Galleries