• Tag results for ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಶಾಲೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ: ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

published on : 27th February 2020