• Tag results for ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಕುಟುಂಬ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕೊಲಾಸೋ

ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆ ತಲುಪಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್' ರೂಪ ನೀಡಿದ ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಕುಟುಂಬ!

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರಭಾಗದ್ಲಲಿರುವ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಹೊರಭಾಗದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಶಾಲೆ ಯಾವುದೋ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣ...

published on : 29th July 2019