• Tag results for ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಸೂದೆಗಳು

ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿಧೇಯಕದಿಂದ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಗಳು ದುರ್ಬಲ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಭದ್ರತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಸತ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಸ ಮಸೂದೆಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಭದ್ರತಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿದೆ. 

published on : 26th September 2020