• Tag results for ಕೃತಕ ಚರ್ಮ

ಸಂಶೋಧಕರಿಂದ ಸಂವೇದನೆ ಇರುವ ಕೃತಕ ಚರ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಅಗ್ನಿ ಅನಾಹುತಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವವರಿಗಾಗಿ ಸಂವೇದನೆ ಇರುವ ಕೃತಕ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

published on : 30th January 2019