• Tag results for ಗೋಲ್ಡಿಲಾಕ್ಸ್ ಝೋನ್

'ಗೋಲ್ಡಿಲಾಕ್ ಝೋನ್' ನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಗಾತ್ರದ ಜಗತ್ತು ಪತ್ತೆ!

ಭೂಮಿಯಾಚೆಗಿನ ಭೂಮಿ ಕುರಿತ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಶೋಧಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ಇತ್ತ ನಾಸಾ ಭೂಮಿ ಗಾತ್ರದ ಜಗತ್ತೊಂದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ.

published on : 7th January 2020