• Tag results for ತಸ್ಲಿಮಾ ನಸ್ರಿನ್

ಬುರ್ಖಾ ನಿಷೇಧಿಸುವುದರಿಂದ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ: ತಸ್ಲಿಮಾ ನಸ್ರೀನ್

ಬುರ್ಖಾ ನಿಷೇಧಿಸುವುದರಿಂದ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಖವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕುವುದನ್ನು ...

published on : 1st May 2019