• Tag results for ತಾನಾಜಿ- ದಿ ಅನ್ಸಂಗ್ ವಾರಿಯರ್

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ: ‘ತಾನಾಜಿ’ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಚಿತ್ರ

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ತಾನಾಜಿ- ದಿ ಅನ್ಸಂಗ್ ವಾರಿಯರ್’ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಚಿತ್ರವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

published on : 14th January 2020