• Tag results for ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹಣದ ಸಾಲ ಕೊಡಲ್ಲ, ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ: ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಾನು ಹಣದ ಸಾಲ ಅಥವಾ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಹೇಳಿದೆ.

published on : 12th August 2020