• Tag results for ದಿವಾಳಿ ಸಂಹಿತೆ ಮಸೂದೆ

ದಿವಾಳಿ ಸಂಹಿತೆ(2ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರ

ದಿವಾಳಿ ಸಂಹಿತೆಯಡಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ದಿವಾಳಿ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ(ಸಿಐಆರ್‌ಪಿ) ಆರಂಭವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಶನಿವಾರ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ.

published on : 19th September 2020