• Tag results for ನೀಟ್-ಪಿಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

ನೀಟ್-ಪಿಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮುಂದೂಡಿಕೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಹತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ, ನೀಟ್-ಪಿಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 4 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿ ಹೇಳಿದೆ.

published on : 3rd May 2021