• Tag results for ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಸ್ನೇಹಿತರು

ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ನಿಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ?

ಇಂದು ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮೀರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ.ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಳಕೆಯು.....

published on : 14th January 2019