• Tag results for ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್

ಐಒಸಿಯ 'ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್' ಗೆ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು, ಮಿಚೆಲ್ ಲಿ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ

ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಹಾಗೂ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಜತ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಪಿ.ವಿ ಸಿಂಧು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವದ ನಂ.11 ಕೆನಡಾದ ಮಿಚೆಲ್ ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಲಂಪಿಕ್ ಸಮಿತಿಯ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಭಿಯಾನದ ಅಥ್ಲೀಟ್ ರಾಯಭಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

published on : 3rd May 2021