• Tag results for ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್ ಜನಕ

ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್ ಜನಕ ಡಾ. ಜೇಮ್ಸ್ ನೈಸ್ಮಿತ್ ಗೆ ಗೂಗಲ್ ಡೂಡಲ್ ಗೌರವ

ಇಂದಿನ ಗೂಗಲ್ ಡೂಡಲ್ ಕೆನಡಿಯನ್-ಅಮೇರಿಕನ್ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ, ವೈದ್ಯ ಮತ್ತು ತರಬೇತುದಾರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್  ಕ್ರೀಡೆಯ ಜನಕನಾದ  ಡಾ. ಜೇಮ್ಸ್ ನೈಸ್ಮಿತ್ ಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ.

published on : 15th January 2021