• Tag results for ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿ

ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿ ರದ್ದು

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಯಂತ್ರಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಾಲ್ಕು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಮಂಡಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

published on : 25th September 2020

ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ: ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿ

ಇಂದು ಬಹುತೇಕ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಹ ಆನ್ ಲೈನ್ ...

published on : 14th May 2019