• Tag results for ಮಕ್ಕಳ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರ

ಬೆಂಗಳೂರು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಜೂರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ‘ನಿರ್ಮಲ” ಮಕ್ಕಳ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರ

ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಜೂರಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ನಿರ್ದೇಶನದ ’ನಿರ್ಮಲ’ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ

published on : 27th February 2020