• Tag results for ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟ ಅಡಿಗೆಮನೆ

ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಿಸಿಯೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಅಡಿಗೆಮನೆಯಾಗಿ ಬದಲಾದ ಶೌಚಾಲಯ!

ಈ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಡಿಸುವ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಶೌಚಾಲಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ!

published on : 23rd July 2019