• Tag results for ಮಲಾಂಗ್ ಪೋಸ್ಟರ್

ಮಲಾಂಗ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಔಟ್: ಆದಿತ್ಯ ರಾಯ್ ಕಪೂರ್, ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ 

 ಆದಿತ್ಯ ರಾಯ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಮಲಾಂಗ್ ಚಿತ್ರದ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. 

published on : 6th January 2020