• Tag results for ಮಹಿಳಾ ಐಎಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿ

ಬಾಲಾಕೋಟ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲಾಗದು- ಮಹಿಳಾ ಐಎಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿ

ಬಾಲಾಕೋಟ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ  ವಿಶ್ವದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯುದ್ದ ಸೇವಾ ಪದಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತೆ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಿಂಟಿ ಅಗರ್ ವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

published on : 16th August 2019