• Tag results for ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ

ಚಂದ್ರಯಾನ-2 ದಿಂದ ಚಂದ್ರನ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಸೆರೆ 

ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸೇರಿರುವ ಚಂದ್ರಯಾನ-2 ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದೆ. 

published on : 22nd August 2019