• Tag results for ವಿದ್ಯುತ್

ದಿ ಪವರ್ ಟ್ರೈಲರ್

ನಟ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಮ್ಮವಾಲ್ ಮತ್ತು ಶೃತಿ ಹಾಸನ್ ಅಭಿನಯದ ದಿ ಪವರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. 

published on : 16th January 2021

ಖುದಾ ಹಫಿಜ್ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಮ್ವಾಲ್ ಅಭಿನಯದ ಖುದಾ ಹಫಿಜ್ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಫಾರೂಕ್ ಕಬೀರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

published on : 27th July 2020

ಯಾರಾ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್

ನಟ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಮ್ಮವಾಲ್ ಮತ್ತು ಶೃತಿ ಹಾಸನ್ ಅಭಿನಯದ ಯಾರಾ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಿಮಂಗ್ಶು ದುಲಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

published on : 9th July 2020