• Tag results for ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ

ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹದ ವೇಳೆ ಆನೆ ಬಳಕೆ: ಪ್ರಾಣಿದಯಾ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವಿರೋಧ

ಸಾಕಾನೆಗಳನ್ನು ದೇವಾಲಯಗಳ ಮುಂದೆ ಜನರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಿಸಲು, ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ.

published on : 27th November 2020