• Tag results for ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಶಾಂತಿಪಾಲನಾ ಪಡೆ

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಶಾಂತಿಪಾಲಕರಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕೆ ಗಿಫ್ಟ್: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ

ನಿಗದಿಯಂತೆಯೇ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಶಾಂತಿಪಾಲನಾ ಪಡೆಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಡೋಸ್ ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

published on : 28th March 2021