• Tag results for ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳೆಯರು

ಅಮೆರಿಕದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆಯರು: ಫೋರ್ಬ್ಸ್

ಅಮೆರಿಕಾದ 80 ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳೆಯರ ಪೈಕಿ ಮೂವರು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಹೆಸರಿಸಿದೆ.

published on : 8th June 2019