• Tag results for ಸಿ. ಎ. ಹಜೆನ್ಟೆಗ್ಲೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಕನ್ನಡಿಗ ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ಮೂಕನಹಳ್ಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಿ.ಎ.ಹಜೆನ್ಟೆಗ್ಲೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿ!

ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲದವರಾದ ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ಮೂಕನಹಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ 2020 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಮೆರಿಕಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಿ. ಎ. ಹಜೆನ್ಟೆಗ್ಲೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ. 

published on : 1st May 2021