• Tag results for ಹರಿನಾರಾಯಣ ಚೌಧರಿ

ಬಿಹಾರ: ಬಿಜೆಪಿ ಎಂಎಲ್ ಸಿ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಚೌಧರಿ ಕೋವಿಡ್ ಗೆ ಬಲಿ

ಬಿಹಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಚೌಧರಿ ಕೋವಿಡ್ ನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

published on : 1st May 2021