• Tag results for ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಶಾಲೆ

2ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೇಲೆ ಶಾಲೆಯ 42 ವರ್ಷದ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿಂದ ಅತ್ಯಾಚಾರ

42 ವರ್ಷದ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಬ್ಬ 2ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆಸಿರುವ ಘಟನೆ ಹೈದರಬಾದ್ ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ..

published on : 25th January 2019