• Tag results for ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ

ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ಎಂಬ ಹೆಸರ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಕನ್ನಡದ ಹೆಸರಾಂತ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿರುವ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಬ್ಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿರುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

published on : 8th May 2020