• Tag results for ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್

ರಾಬರ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ವೈಬ್ರಂಟ್ ಕಲರ್ ಹಾಗೂ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ: ನಿರ್ದೇಶಕ ತರುಣ್

ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವ ರಾಬರ್ಟ್ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ವೈಬ್ರಂಟ್ ಕಲರ್ ಹಾಗೂ ಪಾಸಿಟಿವಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ರಾಬರ್ಟ್ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ತರುಣ್ ಕಿಶೋರ್ ಸುಧೀರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

published on : 28th July 2020