social_icon
  • Tag results for 2022 flashback

ಹಿನ್ನೋಟ 2022: ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿಸಿದ ವರ್ಷ, 2023ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಾಧಿಸೋಣ

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಕಾಲಿಟ್ಟು 2023ಕ್ಕೆ ಮೂರು ವರ್ಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. 2022ರ ಭಾರತದ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದತ್ತ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ಇಂತಿದೆ. 

published on : 29th December 2022

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ

rasi-2 rasi-12 rasi-5 rasi-1
rasi-4 rasi-10 rasi-3 rasi-7
rasi-8 rasi-5 rasi-11 rasi-9