• Tag results for 8 ವಾರ್ಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ

ಕೋವಿಡ್-19: ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂಟು ವಾರ್ಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಪ್ರಕರಣ!

ಕಳೆದ  10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದ್ದು, ನಗರದ ಎಂಟು ವಾರ್ಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ.

published on : 25th January 2021