• Tag results for Arishadvarga

ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್

ಕನಸು ಟಾಕೀಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅರವಿಂದ್ ಕಾಮತ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ನಿಗೂಢ ಹಾಗೂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥೆ ಆಧಾರಿತ ‘ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗ’ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಯ ಕೊಲೆ ಸುತ್ತ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ.

published on : 12th November 2020