• Tag results for Budget session-2021

ನಿಲ್ಲದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರ ಧರಣಿ: ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪ 2ನೇ ಬಾರಿ ಮುಂದೂಡಿಕೆ

ವಿಧಾನಸಭೆಯ 2 ನೇ ದಿನದ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ (ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ) ವಿಷಯವಾಗಿ ಗದ್ದಲ ಉಂಟಾದ ಪರಿಣಾಮ ಭೋಜನ ವಿರಾಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 2 ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಲಾಪವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.

published on : 5th March 2021

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ