• Tag results for CAG Rajiv Mehrishi

ರಾಫೆಲ್ ಡೀಲ್ ಆಡಿಟ್ ನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಸಿಎಜಿ ರಾಜೀವ್ ಮೆಹರ್ಷಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒತ್ತಾಯ

ರಾಫೆಲ್ ಜೆಟ್ ಒಪ್ಪಂದರಲ್ಲಿ ಹಗರಣ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಈಗ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಡಿಟ್ ನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

published on : 10th February 2019