• Tag results for CJI Bobde

ಸಿಜೆಐ ಬೋಬ್ಡೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಸ್ಟೀಸ್ ಎನ್.ವಿ. ರಮಣ ಹೆಸರು ಶಿಫಾರಸು

ಸಿಜೆಐ ಎಸ್.ಎ ಬೋಬ್ಡೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾ. ಎನ್.ವಿ. ರಮಣ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

published on : 24th March 2021

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ