social_icon
  • Tag results for Chess olympiad India

ಚೆನ್ನೈ ನಲ್ಲಿ 44 ನೇ ಚೆಸ್ ಒಲಂಪಿಯಾಡ್ ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ

44 ನೇ ಚೆಸ್ ಒಲಂಪಿಯಾಡ್ ಗೆ ಚೆನ್ನೈ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಚೆಸ್ ಒಲಂಪಿಯಾಡ್ ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಚೆಸ್ ಮೂಲ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ಒಲಂಪಿಯಾಡ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

published on : 29th July 2022

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ

rasi-2 rasi-12 rasi-5 rasi-1
rasi-4 rasi-10 rasi-3 rasi-7
rasi-8 rasi-5 rasi-11 rasi-9