• Tag results for Cryogenic propellant tank

ಇಸ್ರೋಗೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲಂಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪೂರೈಸಿದ ಹೆಚ್ಎಎಲ್ 

ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮೆಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲಂಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್  (ಸಿ32 ಎಲ್ ಹೆಚ್ 2)ನ್ನು ಒಪ್ಪಂದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಿಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇಸ್ರೋಗೆ ಪೂರೈಸಿದೆ.

published on : 30th November 2020