• Tag results for Geriatric

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಜೆರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕೇಂದ್ರ' ಸ್ಥಾಪನೆ 

ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಆರೈಕೆ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್  ಜೆರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.

published on : 27th September 2021

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ