• Tag results for Indian astronaut candidates

ಮಿಷನ್ ಗಗನಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು

ಮಾನವ ಸಹಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನ ಮಿಷನ್ ಗಗನಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಾಲ್ವರು ಗಗನ ಯಾತ್ರಿಗಳು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

published on : 23rd March 2021

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ